تعارض منافع در حوزه سلامت

تعارض منافع

10361.mp3 تعارض منافع در حوزه سلامت

در راستای انتخاب موضوع بررسی تعارض منافع در حوزه سلامت به عنوان یکی از اولویت های پژوهش مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت، نخستین نشست تخصصی برای بررسی ابعاد کلی این طرح و ارائه مقدماتی جناب آقای دکتر اخوان برگزار شد.

کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
خبرنگار:

مدیر سایت

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

Template settings