آخرین اخبار
آرشیو
تعارض منافع در حوزه سلامت
1401/10/21
تعارض منافع در حوزه سلامت
در راستای انتخاب موضوع بررسی تعارض منافع در حوزه سلامت به عنوان یکی از اولویت های پژوهش مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت، نخستین نشست تخصصی برای بررسی ابعاد کلی این طرح و ارائه مقدماتی جناب آقای دکتر اخوان برگزار شد.
پروژه قطع ارتباط مالی
1401/10/03
پروژه قطع ارتباط مالی
پروژه قطع ارتباط مالی بین دریافت کننده و ارائه دهنده خدمات سلامت به نقطه اختتام خود نزدیک می شود
همکاری باما
چند رسانه ای
Template settings